Küsitlused

KÜSITLUSTELE VASTAMINE LÕPPENUD!

Tere noor ja noortega tegeleja!

Torma vald osaleb kohalike omavalitsuste koostöögrupi arenguprogrammis, mille esimese ülesandena teostatakse Torma vallas noorsootöö kvaliteedi enesehindamine. Selleks, et suudaksime oma vallas toimuvat noorsootööd ausalt ja mitmekesiselt hinnata ning näha kitsaskohti, palume abi Teile suunatud sihtgrupi küsitlusankeedi täitmiseks. See annab kõigile Torma vallas tegutsevatele noorteorganisatsioonidele ja noortega tegelejatele ülevaate, millest on noored huvitatud ning kuidas nendeni/Teieni paremini jõuda.

Mis küsitluse täitmine Minule annab?

Me ainult ei saa teada oma koduvalla noorsootöö nõrkuseid ja tugevusi vaid ka seda, millele rohkem tähelepanu pöörata ja millistest huvitegevustest on noored huvitatud. Selle tulemusena valmib 2017. aasta märtsiks arenguprogrammi projekt, millega käivitatakse uus tegevusring vähemalt kuni 31.12.2018. Üks on teada: tegevussuuna raames toetatakse noorsootöö korraldamist omavalitsuste koostöögruppides noorte sotsiaalse tõrjutuse üldiseks ennetamiseks.

Ka maal on huvitegevus võimalik, anna selle puuduva leidmiseks oma panusena maksmimaalselt 10 minutit.

Aitäh kaasa mõtlemast!

Janar Hannolainen
Torma valla noorsootöö juhataja

Endale vastava küsimustiku leiad siit:

1. Noorte ankeet, 7.-12.a

2. Noorte ankeet, 13.-19.a

3. Noorte ankeet, 20.-26.a

4. Noorsootöötajate ankeet

5. Noorteühingute ankeet

Copyright © 2015-2018 Torma ja Sadala noortekeskus All rights reserved.
This site is using the Multi Child-Theme, v2.2, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com