Uued võimalused noorsootöös

Posted by admin on 10. Oct 2017 in Artiklid with Comments closed |

Selle aasta kevadel käivitus noorsootöös Jõgevamaa Koostöögrupiga kaheksat omavalitsust kattev projektiprogramm, mille toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Projekti eeltöö algas juba 2016. aasta suve lõpul, kus asuti üheskoos välja selgitama oma piirkonna noorsootöö olukorda ja selle käigus koostasid kaheksa omavalitsuse noorsootöö tegijad koos omavalitsuste esindajatega tööplaani järgnevaks pooleteist aastaks.

Nii oleme esimese lühikese perioodi jooksul suutnud Torma noorsootöösse luua uusi võimalusi – Torma rahvamajja noortele uus köök teemakohvikute läbiviimiseks, käivitunud on Sadala koolis tehnika huviring, noorsootöötaja on varustatud vajalike töövahenditega ja käivitunud on rahvusvaheline noorsootöö.

Koostöögrupi tegevuste käigus osalesid Torma noored ka Jõgeva valla eestvedamisel augustikuus Vaimastveres toimunud Graifiti suvepäevadel, mille tulemusena valmis Piibe maantee ääres vana hoone seina kaunistav kunistiteos.

Muude võimalike projektide elluviimisega on käesoleval aastal olnud noortel võimalus käia Kuremaa suvelaagris, seikluspargis, soetatud veel üks mängulaud (lauajalgpall) ja hetkel on käimas ka kööginurga kohendamine Sadala noortetuppa.

Seikluspargi külastust ja mängulauaga kaasnevat tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu.

Muidugi on senini käimas veel ka Noorte Tugila tegevused, mis Torma valla noorsootöö juhtimisel katavad tänaseks päevaks Torma, Saare, Lohusuu, Kasepää valla ja Mustvee linna noori. Noorte Tugilaga kaasnevat tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu.

Copyright © 2015-2018 Torma ja Sadala noortekeskus All rights reserved.
This site is using the Multi Child-Theme, v2.2, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com